یک قالب را انتخاب کنید

برای شروع، یک الگوی Curriculum vitae را در زیر انتخاب کنید.

اطلاعات خود را اضافه کنیدبا کلیک کردن روی Next من موافقت میکنم که یک حساب کاربری داشته باشم و شرایط خدمات و حریم خصوصی و خط مشی CurriculumVitae.net را قبول کنم.

آسان، سریع و حرفه ای ساختار زندگی برنامه درسی

ایده آل برای حرفه ای ها و مترجمان آزاد به دنبال یک کار بهتر است.